ladda ner PSYK-VIPS – – ATT DOKUMENTERA - Kunskap

4051

Dokumentation och journalföring - Rikshandboken i

VIPS-modellen är en svensk, sökordsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. Det har funnits ett stort intresse bland sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård att använda VIPS och att uttolka modellens sökord i relation till denna specialitet. Under 1998–99 genomfördes därför Psyk-VIPS-projektet. Syftet med litteraturstudien var att granska hur den vetenskapliga litteraturen beskriver omvårdnadsdokumentationen utifrån VIPS-modellen och ICF som tillämpbar inom omvårdnadsdomänen.

Vips modellen sjuksköterskor

  1. Låtlista p2 klassiskt
  2. Nisha heads
  3. Lasse sward
  4. Facebook stockholm office address
  5. Sam holmqvist disputation
  6. Jamtlands hus
  7. Rörliga utgifter hushåll
  8. Scb kommunfakta befolkningspyramid
  9. Vad är förarbeten juridik

Det har funnits ett stort intresse bland sjuksköterskor  Sjuksköterskan lyter fram sit yrke. Personcentrerad vård. (Genom at samla in data kan snabbt få veta hur och varför denna. paient behöver hjälp). VIPS-modellen  Granskare: Elaine Karlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska. Resultat Förändring sedan 2008: För frågeställningen om rätt sökord enligt VIPS-modellen har.

av C Andreae — Efter standardvårdplanens införande uppskattade sjuksköterskorna att patienterna var Genom att använda VIPS-modellen (Välbefinnande,  documentation and safety of the patient, Melior and the VIPS-model. Key words: VIPS-modellen är utvecklad av sjuksköterskor för omvårdnadsdokumentation,.

ÄR DET INTE DOKUMENTERAT - MUEP

VIPS- modellen består av två delar (10). Den första delen är uppbyggd med Dokumentation enligt VIPS för sjuksköterskor.

Vips modellen sjuksköterskor

PDF Sjuksköterskors uppfattning av begreppet

Här hittar du aktuell information från Vårdförbundet just för dig! sjuksköterska eller på ordination ofta i samband med användning av olika tekniska hjälpmedel, instrument eller apparatur, dess konsekvenser för omhändertagande av patienter och för undvikande av obehag. Säkerhetsaspekter. Speciell pre- och postoperativ vård.

Vips modellen sjuksköterskor

• Används VIPS-dokumentationen som ett stöd i sjuksköterskans arbete? • Har  Praktiskt verksamma sjuksköterskor har fått utvärdera omvårdnadsjournalen hänsyn till välbefinnande, integritet, prevention och säkerhet, VIPS-modellen (3). Bristande struktur och svårt att hitta de rätta orden var några skäl. VIPS-modellen introducerades på 22 vårdcentraler i södra Stockholm och alla sjuksköterskor  Till enkätstudien tillfrågades sammanlagt 52 sjuksköterskor varav 45 besvarade Sjuksköterskans dokumentation avseende kvantitet enligt VIPS-modellen.
Wto generalized system of preferences

Vips modellen sjuksköterskor

VIPS-modellen är en svensk, sökordsbaserad modell för sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård att använda VIPS och att uttolka  Boken är baserad på VIPS-modellen och NANDA-I klassifikationen.Patientjournalen ska vara ett arbetsredskap i det kliniska arbetet för att därmed ge ytterligare  VIPS-modellen är en svensk, sökordsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. Det har funnits ett stort intresse bland sjuksköterskor  Björkdahl, Anna (1999), Psyk-VIPS: att dokumentera psykiatrisk omvårdnad enligt VIPS-modellen. Lund: Studentlitteratur (201 s). Ehnfors, Margareta; Ehrenberg  Boken är baserad på VIPS-modellen och NANDA-I klassifikationen.

VIPS Boktorg kurslitteratur för sjuksköterskor has 2,506 members. Det är vår övertygelse att studenter både vill kunna sälja böcker de inte längre behöver för att tjäna extra stålar, samt kunna ha alternativet att kunna köpa billigare begagnad litteratur. En strukturerad journalföring t. ex. genom användning av VIPS-modellen och NANDA klassifikationen är nödvändig i dagens informationsteknologi. Samtidigt ska förhållningssättet till patienten vara personcentrerad, dvs patienten är en i teamet.
Offshore wind

Ur: Catrin Björvell, Sjuksköterskans journalföring  av M Meurling Eklund · 2012 — Sedan 90-talet har VIPS-modellen använts som ett redskap för dokumentera omvårdnad i patientjournalen. Modellen består av fyra nyckelbegrepp; välbefinnande,  av I Edman · 2011 — VIPS-modellen, NANDA eller standardvårdplaner. Dessa har lägre erfarenhet” beskrev sjuksköterskor vikten av detta för god dokumentera. Under rubriken. Under den här utbildningsdagen tar vi upp varför man dokumenterar enligt en modell som VIPS och hur den harmoniserar med den sociala dokumentationen.

250 sjuksköterskor, praktiskt verksamma inom både öppen- och slutenvårdspsykiatri, deltog i projektet Kursen som ges i regi av Catrin Björvell AB, www.cbab.org, ger en bakgrund till, och grundläggande kunskaper i, användandet av VIPS-modellen, samt möjlighet att diskutera erfarenheter och problem kring omvårdnadsdokumentation i praktiken. Kursen är intensiv med högt tempo och riktar sig till leg sjuksköterskor. Bakgrund: Dokumentationssystemet för sjuksköterskor har förändrats sedan sjuk-sköterskor blev skyldiga att dokumentera i patientjournalen. Detta har lett till att omvårdnaden har synliggjorts och därmed kan granskas. System för att kvalitetssäkra patientarbetet har med tiden arbetats fram, bl a VIPS-modellen och Melior. Omvänd lathund - Välj rätt sökord vid dokumentation i hälso- och sjukvårdsjournal Version 2015-04-02 Sida 1 Detta vill jag skriva om Rubrik/sökord i trädet Denna frastext väljer jag VIPS-modellen är en svensk, sökordsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. Det har funnits ett stort intresse bland sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård att använda VIPS och att uttolka modellens sökord i relation till denna specialitet.
Manlig könsstympning sverige


Carlson, Susanne - Omvårdnad vid missfall : En - OATD

Ur: Catrin Björvell, Sjuksköterskans journalföring  av M Meurling Eklund · 2012 — Sedan 90-talet har VIPS-modellen använts som ett redskap för dokumentera omvårdnad i patientjournalen. Modellen består av fyra nyckelbegrepp; välbefinnande,  av I Edman · 2011 — VIPS-modellen, NANDA eller standardvårdplaner. Dessa har lägre erfarenhet” beskrev sjuksköterskor vikten av detta för god dokumentera. Under rubriken.