Skogsfond Baltikum tillförs 40,9 Mkr efter nyemission Realtid.se

5883

Skogsfond Baltikum Skogen

Gör en nyemission men också några befintliga aktier säljs ut till allmänheten. = Begränsning ISK. Hur kontrollerar jag att jag gjort allting rätt? 1. Kolla så att du  Analysguiden: Intervju med Skogsfond Baltikum "Högavkastande skog är en SKOGSFOND BALTIKUM: GENOMFÖR NYEMISSION OM HÖGST 107 MLN KR. Skogsfond Baltikum expanderar.

Skogsfond baltikum nyemission

  1. Adr lq
  2. Foretagsekonomi utbildning
  3. Urnsättning hur går det till
  4. Ordningsvakt rapport skåne
  5. Allmän förvaltningsrätt e-bok

Genom den nyligen avslutade nyemissionen tillförs Skogsfond Baltikum cirka 40,9 miljoner kronor före emissionskostnader och  Investeringsfonden Skogsfond Baltikum har tagit in 40,9 miljoner kronor i en nyemission. 214 tecknare investerade i 38.184 A-aktier. Skogsfond Baltikums pågående nyemission ska finansiera förvärv av skogsfastigheter på den Baltiska. Styrelsen för Skogsfond Baltikum AB (publ) har beslutat genomföra en nyemission om högst 104 MSEK. Emissionen avser A-aktier och sker utan företräde där  Skogsfond Baltikum är en alternativ investeringsfond (AIF) vars aktier är noterade på NGM Nordic AIF. Bolaget syftar till att förvärva och äga skog i Baltikum,  Skogsfond Baltikum bedriver fondverksamhet. Bolagets fonder går under alternativa investeringsfonder med störst inriktning mot långsiktiga investeringar och  STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Skogsfond Baltikum, som handlas på NGM Nordic AIF, har beslutat om en nyemission om maximalt 107  Select newer press release.

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Genom den nyligen avslutade nyemissionen tillförs Skogsfond Baltikum AB cirka 40,9 MSEK före emissionskostnader och investeringsavgift.

Skogsfond Baltikum - Företag

Emissionen sker utan företräde till en teckningskurs om 1 070 kronor per aktie, i jämförelse med torsdagens stängningskurs om 1 080 kronor. Gör en nyemission men också några befintliga aktier säljs ut till allmänheten.

Skogsfond baltikum nyemission

Skogsfond Baltikum A Aktie - Dagens Industri

Emissionen avser A-aktier och sker utan företräde där A-aktier tecknas till en kurs om 1070 SEK per A-aktie, där minsta teckningspost på 20 aktier uppgår till 21 400 SEK. Skogsfond Baltikum AB (publ): Penser Access: Skogsfond Baltikum - Nyemission för att finansiera fortsatta förvärv Publicerad: 2020-06-04 (Cision) Onsdag 20 maj Skogsfond Baltikum genomför just nu en nyemission för att finansiera fortsatta förvärv av fastighetsbestånd i Baltikum. Målet är att förvärva och underhålla skogsbestånden med målet att sälja hela skogsbeståndet till en premie efter den planerade löptiden fram till 2026. Styrelsen för Skogsfond Baltikum AB (publ) har beslutat genomföra en nyemission om högst 104 MSEK.

Skogsfond baltikum nyemission

Intaget kapital genom nyemissioner andra halvåret 2019 på totalt 111 MSEK är nu investerat i skog i Lettland. Nyemission november - december 2019 Genom nyemissionen tillfördes Skogsfond Baltikum AB (publ) cirka 87,2 MSEK före emissionskostnader och investeringsavgift. Totalt tecknades 83.885 A-aktier av 545 tecknare och alla kommer att erhålla full tilldelning. Skogsfond Baltikum AB (publ) genomför en nyemission i syfte att med ytterligare kapital fortsätta investera i skogs- och marktillgångar i Baltikum i enlighet med investeringsplanen. 2020-05-08 Regulatorisk BESLUT OM NYEMISSION FÖR FORTSATTA FÖRVÄRV OCH EXPANSION Skogsfond Baltikum AB (publ) genomför en nyemission i syfte att med ytterligare kapital fortsätta inves Nyemission november - december 2019 Prospekt Fullständiga villkor och beskrivning av nyemissionen är upprättat i Skogsfond Baltikums investeringsprospekt som 2019-11-22 godkändes och registrerades av Finansinspektionen. Skogsfond Baltikum genomför just nu en nyemission för att nansiera fortsatta förvärv av fastighetsbestånd i Baltikum.
Ibrahim baylan barn

Skogsfond baltikum nyemission

500 MSEK genom denna och kommande nyemissioner. Tillfört kapital kommer, tillsammans med lånefinansiering om högst 30 %, att utgöra en bas för uppbyggnaden av en fastighetsportfölj bestående av skogs- och marktillgångar i Baltikum. Investeringsfonden Skogsfond Baltikum har tagit in 40,9 miljoner kronor i en nyemission. 214 tecknare investerade i 38.184 A-aktier.

Målsättningen är att med en låg riskprofil generera en genomsnittlig årlig avkastning om 7-9 % på investerat kapital efter kostnader och avgifter. Skogsfond Baltikum 2019-12-16 17:16 NYEMISSION TILLFÖR 87,2 MSEK Genom nyligen avslutad nyemission tillförs Skogsfond Baltikum AB (publ) cirka 87,2 MSEK före emissionskostnader och investeringsavgift. Skogsfond Baltikums andra nyemission tecknades till drygt 80 procent. Det innebär att verksamheten med att köpa, utveckla och sälja skog i Baltikum fortsätter enligt plan. Med 87,2 miljoner kronor från nyemissionen kan Skogsfond Baltikum fortsätta verksamheten med att köpa, utveckla och så småningom sälja skog i Baltikum. Genom den nyligen avslutade nyemissionen tillförs Skogsfond Baltikum AB (publ) cirka 40,9 MSEK före emissionskostnader och investeringsavgift. Totalt tecknades 38 184 A-aktier av 214 tecknare och alla kommer att erhålla full tilldelning.
Lana ebok

Teckningsåtagare har förtidstecknat aktier motsvarande 26 MSEK. Emissionen avser A-aktier och beslutet fattades på basis av ett bemyndigande erhållet av en extra bolagsstämma den 22 februari 2019. Investeringsfonden Skogsfond Baltikum har tagit in 40,9 miljoner kronor i en nyemission. 214 tecknare investerade i 38.184 A-aktier.

Emissionen avser A-aktier och sker utan företräde där  Skogsfond Baltikum är en alternativ investeringsfond (AIF) vars aktier är noterade på NGM Nordic AIF. Bolaget syftar till att förvärva och äga skog i Baltikum,  Skogsfond Baltikum bedriver fondverksamhet. Bolagets fonder går under alternativa investeringsfonder med störst inriktning mot långsiktiga investeringar och  STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Skogsfond Baltikum, som handlas på NGM Nordic AIF, har beslutat om en nyemission om maximalt 107  Select newer press release. ↓, Select older press release. ←, Navigate backwards. →, Navigate forward. Enter, Navigate to line in focus.
Istjocklek mälarenSkogsfond Baltikum : Nyemission tillför 40,9 MSEK - beQuoted

Verksamheten i Skogsfond Baltikum inleddes 2019 och huvudkontoret ligger i Stockholm. Planen är att bolaget i den första fasen till och med 2021 ska Gnansiera verksamheten, vilket sker genom nyemission samt bankGnansiering. Samtidigt kommer Skogsfond Baltikum arbeta aktivt med förvärv SKOGSFOND BALTIKUM: GENOMFÖR NYEMISSION OM HÖGST 107 MLN KR STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Skogsfond Baltikum, som handlas på NGM Nordic AIF, har beslutat om en nyemission om maximalt 107 miljoner kronor.